Chùa Viên Quang
Tübingen, Đức Quốc
 



Tin Cập Nhật

04.07.2017, 19:00

Đọc Khảo Luận “Đường về núi cũ chùa xưa”

Cầm quyển sách Khảo Luận dày 370 trang của Hòa Thượng Thích Phước An viết trong nhiều năm tại Việt Nam, và tháng 11 năm 2016 vừa rồi nhà Xuất Bản Hồng Đức đã cho in ấn phát hành. Sách do Đạo hữu Nguyên Trí...   mehr


10.06.2017, 19:00

Văn Nghệ Lạc Quyên Cúng Dường Chùa Mới

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính bạch Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover, Kính bạch Sư bà và Sư cô Niệm Phật Đường Tam Bảo Reutlingen, Kính thưa toàn...   mehr


04.06.2017, 10:00

Tường Trình Lễ Phật Đản tại Chùa Tam Bảo

Ngày 4 tháng 6 thời tiết thật sự đã vào hè. Khí hậu ấm áp hầu như trên cả nước Đức. Cây xanh đã đâm chồi nảy lộc từ lâu nay, gặp không khí tươi mát đã vươn lên như ngày có hội. Cứ mỗi năm, mỗi Chùa, mỗi Tịnh...   mehr


<< neuere



Tâm Thư Xây Chùa Mới